Pivolska cesta 44, 2311 Hoče info@cops-systems.com

COPS@rail

Sistem COPS@rail

Aktivna prometna signalizacija za pasivno zavarovane prehode čez železniško progo

Sistem COPS@rail (Collision Preventing Safety System) sestavlja nabor detektorjev vozil, kontrastna tabla z ustreznim stalnim prometnim znakom (znak za izrecne odredbe 2102 ali znak za nevarnost 1202) ter rumeni utripalci za učinkovito opozarjanje prometnih udeležencev na približevanje nivojskemu prehodu. V primeru postavitve sistema COPS@rail neposredno pred prehodom se obstoječi znak 1204 (Andrejev križ) dopolni v 2102-1 ali 2102-2.

Prilagojen sistem COPS@rail uporablja enostopenjski način opozarjanja in sicer se opozarjanje aktivira ob približevanju prometnega udeleženca k nivojskemu prehodu, ne glede na prisotnost vlaka, s čimer udeleženca opozarja na večjo previdnost od približevanju nevarnemu prometnemu odseku.

Programski algoritem sistema COPS@rail ugotavlja, ali udeleženec ob približevanju k nivojskemu prehodu prilagaja hitrost, ter ga v primeru, da ne zazna upočasnitve, z višjo frekvenco utripanja še intenzivneje opozori na približevanje nevarni lokaciji.

Sistem se lahko pritrdi na obstoječ drog, kar pomeni nižje investicijske stroške.

Prednosti:

  1.     -Svetlobni signali
  2.     -Različne stopnje opozorila
  3.     -Zelena energija
  4.     -Zanesljivost
  5.     -Brezžični nadzor nad delovanjem sistema

Več informacij o opozorilnem sistemu COPS@rail lahko najdete tukaj.